Nazaj na storitve

ARHITEKTURA

 • idejna zasnova (IDZ)

 • idejni projekt (IDP)

 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

 • projekt za izvedbo (PZI)

 • projekt za razpis (PZR)

 • projekt izvedenih del (PID)

 • projekt za legalizacijo objekta

 • načrt rušitev

 • vodilna mapa

 • elaborat učinkovite rabe energije

 • elaborat zaščite pred hrupom

 • revizija projektne dokumentacije

 • načrt celovite sanacije stavbe

 • cd 3D vizualizacije